29351 14cm fn

Roser som kan brukes sammen med gravmonumentet.