29351 18cm fn

Roser som kan brukes sammen med gravmonumentet.