Spurv T 33 403

Spurv som kan brukes sammen med gravmonumentet.