Navnetilføyelse og annet arbeid

​Vi vedlikeholder gravmonumenter.

I tillegg til salg av gravmonumenter kan vi også tilby følgende tjenester:

• Navnetilføyelse på eksisterende gravstein.
• Bytte sokkel i forhold til dagens krav.
• Bolting av gravmonument og sokkel.
• Rette opp skjev gravstein.
• Rense stein for mose og gro.
• Pusse opp (male) eksisterende skrift.