Bronseplate rund

Spurv som kan brukes sammen med gravmonumentet.

Kategori: